Naziv projekta:
JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad (UP.04.2.1.06.0033)

Trajanje projekta:
36 mjeseci, u razdoblju od 29.10.2020. do 29.10.2023.

Vrijednost Projekta:
3.594.308,89 kn
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada.

Nositelj projekta:
Zelena akcija

Projektni partneri:
Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)
Zeleni Osijek
Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
Zelena energetska zadruga (ZEZ)
Brodsko ekološko društvo (BED)
Ekološka udruga Krka Knin
Pravo na grad (PNG)
PAN – Udruga za zaštitu okoliša i prirode
ZMAG – Zelena mreža aktivističkih grupa

Opis Projekta:
Globalna ekološka kriza i klimatske promjene postali su jedan od najvećih problema čovječanstva. Brojni izvještaji i indikatori nam već godinama govore da ako ubrzo ne promijenimo svoje navike i smanjimo ekološki i ugljični otisak, posljedice za planet i ljude biti će katastrofalne. Suradnja i akcija nacionalnih vlasti, gradova te sudjelovanje građana u kreiranju odgovora ključ su rješenja za ovaj problem. Održivo upravljanje resursima i javnim uslugama postaje jedno od ključnih pitanja. Projektni partneri su identificirali tri ključna tematska područja koja reflektiraju prioritete zaštite okoliša, održivosti i ekonomskog razvoja. No, identificiran je ključan nedostatak podataka o raznim aspektima problematika i prilika u ovim tematskim područjima, na što će pozitivno utjecati ovaj projekt prikupljanjem relevantnih i aktualnih podataka, uz podršku stručne i akademske zajednice, te stvaranjem uvjeta za kvalitetnije zagovaranje održivih rješenja. Provedba trogodišnjeg projekta „JEDRO – Javne politike za održivi razvoj: voda, energetika, otpad“ započela je 29. listopada 2020. godine. Nositelj projekta je Zelena akcija, a Ekološka udruga “Krka” Knin je jedan od projektnih partner uz još 9 organizacija iz Hrvatske.

Cilj projekta:
Prikupljanjem i analiziranjem podataka doprinijeti unapređenju sustava upravljanja na tri ključna tematska područja (voda, energetika i otpad) na kojima su u Hrvatskoj nedostatno istraženi i razvijeni modeli kojima bi se ostvario njihov značajniji razvoj. To bi doprinijelo i rješavanju ekološke krize i klimatskih promjena. Ova tematska područja reflektiraju prioritete zaštite okoliša, održivosti i ekonomskog razvoja. Stoga će se u okviru projekta JEDRO proizvesti smjernice za unaprjeđenje sustava upravljanja navedenim tematskim područjima te promovirati njihova primjena među donositeljima odluka i ostalim dionicima.

Tri tematska istraživačka područja koja će se istražiti su:
Upravljanje vodama
s naglaskom na razlike u kvaliteti i cijeni vodnih usluga, koje reforme su potrebne, kojim mehanizmima se upravlja te kako se uključuje građane.
Gospodarenje otpadom
s naglaskom na upravljanje po zero waste principu kao odgovor na postojeći problem neodrživog gospodarenja otpadom te promovirajući model koji doprinosi i ekološkoj i ekonomskoj održivosti.
Obnovljivi izvori energije
s naglaskom na oblike organizacije proizvodnje (npr. energetske zadruge), participativnost, značaj na razini nacionalnih i lokalnih politika.

Ključna horizontalna tema zajednička svim područjima je pitanje uključivanja građana u upravljanju uslugama. Ovaj projekt doprinosi ostvarenju europskih ciljeva, zbog čega smatramo da je u projekt vrijedno uložiti sredstva EU. Cilj EU-a je reciklirati najmanje 55% komunalnog otpada do 2025. godine, a u Hrvatskoj se odvojeno prikuplja samo 26% uz trend blagog porasta. Kvalitetnije upravljanje ovim sustavom rezultirat će i znatnijim ubrzanjem ovog trenda. Klimatski cilj EU je smanjiti emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030. u odnosu na 1990. godinu. U Hrvatskoj obnovljivi izvori još nisu dosegli niti 10% udjela u ukupnoj proizvodnji električne energije. Istraživanje i promoviranje modaliteta koprodukcije i zajedničkog upravljanja u ovom sektoru rezultirat će i povećanjem proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. EU također teži osiguranju jednakog prava pristupa vodi za sve građane, a kroz projekt ćemo analizirati razlike u kvaliteti vode u RH te izraditi smjernice za reformu sustava.

Uzevši u obzir sve ove faktore projektni partneri su odlučili osnovati tematsku mrežu „Jedro“, koja će graditi kapacitete za istraživačkim, zagovaračkim i policy radom na ovim temama te širiti kapacitete i znanja na druge OCD-e te zagovarati rezultate prema donositeljima odluka i drugim ključnim akterima.

Kontakt osoba za više informacija:
Enes Ćerimagić, Zelena akcija
enes@zelena-akcija.hr