Poziv na okrugli stol o građanskoj energiji u Hrvatskoj

Tematska mreža „Jedro“ organizira okrugli stol „Kako do obnovljivih izvora energije u rukama građana?“ koji će se održati u srijedu, 25. listopada, u 13:00 u Novinarskom domu, Perkovčeva 2, Zagreb.

Posljednjih godina građanska energija ima posebno mjesto u energetskoj politici. Građanska bi energija trebala značajno doprinijeti i dekarbonizaciji i sigurnosti energetskog sektora. Iako zakonski okvir na EU i nacionalnoj razini postoji, projekti građanske energije su još uvijek malobrojni.

Na okruglom stolu raspravljat će se o izazovima građanske energije. U prvom dijelu bit će predstavljene dobre prakse i praktični izazovi inicijativa koje se bave implementacijom građanske energije iz obnovljivih izvora. U drugom dijelu događanja vodit će se rasprava s ključnim dionicima kako bi razjasnili glavne prepreke u implementaciji projekata građanske energije.

Pridružite nam se u raspravi na ovu zanimljivu, ali i kompleksnu temu. Svoje sudjelovanje prijavite na poveznici.