Poziv za sudjelovanje u javnom savjetovanju

Tematska mreža JEDRO potiče sve zainteresirane građane da se uključe u javno savjetovanje oko Poziva za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, a koji se financira sredstvima Modernizacijskog fonda. Pozivom se definiraju ciljevi, određuju pravila o načinu podnošenja projektnih prijedloga i utvrđuju kriteriji prihvatljivosti i odabira projektnih prijedloga te pravila provedbe odabranih projekata. Budući da je riječ o vrlo aktualnoj i relevantnoj temi, tematska mreža JEDRO poziva na javnu raspravu kako bi se poboljšala kvaliteta pojedinih elemenata Poziva i omogućila kvalitetnija provedba energetske tranzicije u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu. Građani i svi drugi zainteresirani akteri svoje komentare i prijedloge mogu uputiti do 26. siječnja 2023. godine, do kada je otvoreno javno savjetovanje.