Predstavljanje projekta JEDRO na UNIC MOOC-u

Projektni partner FPZG-a na čelu sa doc. dr. sc Ankom Kekez Koštro predstavio je krajem rujna tematsku mrežu JEDRO na MOOC projektu kojeg organizira Europsko sveučilište postindustrijskih gradova (UNIC). Riječ je o savezu osam sveučilišta koja obrazuju putem istraživanja i participativnih oblika učenja te potiču različite oblike mobilnosti i uključenosti. Jedno od osam sveučilišta je i Sveučilište u Zagrebu, a voditeljica istraživanja na projektu JEDRO Anka Kekez Koštro sudjeluje u projektu UNIC MOOC, koji za cilj ima kreiranje masivnih otvorenih online tečaja (massive open online course – MOOC).

Naime, u modulu UNIC MOOC kolegija održivo urbano upravljanje Kekez Koštro je prikazala pojedine elemente projekta koji su tematski vezani uz održivo urbano upravljanje. Anka je putem studije slučaja Križevaca predstavila koncept suradničkih platformi kao modalitet zajedničkog upravljanja u obnovljivim izvorima energije. Pritom se poslužila nalazima prikupljenima putem provedbe fokus grupa u Križevcima.

Upravo ovaj primjer pokazuje društvenu korisnost projekta, budući da provedene analize i nalazi imaju širu društvenu primjenu. Nadamo se da će svi nalazi na projektu JEDRO biti dobra podloga za daljnje analize različitih aktera iz javnog, privatnog i trećeg, civilnog sektora u Hrvatskoj, ali i šire.