Preliminarni rezultati istraživanja javnog mnijenja na području energetike

S obzirom na temu energetske tranzicije preliminarni rezultati statističke analize istraživanja javnog mnijenja pokazuju polarizaciju rezultata. Dok je 41,3% ispitanika u potpunosti ili donekle spremno na brže uvođenje obnovljivih izvora energije poput solarnih panela i vjetroelektrana, čak i ako bi to moglo donijeti dodatne troškove njihovim kućanstvima, 32,3% ispitanika je neodlučno po tom pitanju dok ih 26,4% nikako ili donekle nije spremno na navedeno. Ono što je razvidno jasno jest podatak da je 79,1% ispitanika spremno podržati uvođenje obnovljivih izvora energije ukoliko država osigura financijske poticaje kojima bi smanjila troškove za kućanstva.

U tijeku je daljnja analiza svih dobivenih podataka koja će rezultirati smjernicama za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima, a koje mogu poslužiti donositeljima odluka na svim razinama pri poboljšanju okvira za djelovanje građana u energetskom sektoru.