Preliminarni rezultati istraživanja javnog mnijenja na području otpada

U tematskom području otpada preliminarni rezultati statističke analize anketnog upitnika ukazuju na dvojakost podataka. S jedne strane čak 64,3% građana vjeruje kako postojeći sustav odvajanja otpadom na njihovom području pruža kvalitetnu uslugu, dok 49,4% građana smatra kako taj sustav ostvaruje vidljive rezultate. Većina građana (88%) smatra kako je odvajanje otpada važno za zaštitu okoliša, što posljedično dovodi do toga da 91,4% građana smatra kako je potrebno stvoriti kulturu u kojoj odvajanje otpada postaje dio svakodnevnog života. Dvojakost rezultata vidljiva je u činjenici da 242 ispitanika (30,2% građana) smatra kako odvajanje otpada nema smisla jer se pri odvozu sve pretvara u miješani otpad. Takav nalaz može se interpretirati nepovjerenjem građana u postojeći sustav upravljanja otpadom koji ih nedovoljno potiče na odvajanje.

U tijeku je daljnja analiza svih dobivenih podataka koja će dodatno razjasniti pojedine elemente promatranog fenomena te ponuditi dodatne odgovore na goruću temu upravljanja otpadom u Hrvatskoj. Dalje, analiza istraživanja javnog mnijenja poslužit će tematskoj mreži JEDRO pri izradi smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima.