Projekt JEDRO proveo ispitivanje javnog mnijenja

Tematska mreža JEDRO na čelu sa Zelenom akcijom kao voditeljem projekta provodi istraživanje javnog mnijenja u obliku anketnog upitnika. Naime, u istraživanju je uključen reprezentativan uzorak od 800 ispitanika iz 134 jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj. Ispitanici putem anketnog upitnika izražavaju vlastite stavove o različitim aspektima politike upravljanja otpadom, održivom razvoju te energetskoj tranziciji. Projektni partner Fakultet političkih znanosti će po završetku terenskog dijela istraživanja putem kvantitativne analize, odnosno deskriptivne statistike obraditi dobivene podatke, čiji će preliminarni podatci biti objavljeni po različitim tematskim područjima projekta.

Objavljeno u Sve