Provedba fokus grupa na području solarnih elektrana

Projektni tim JEDRO nastavlja sa provedbom fokus grupa, ovaj puta sa zainteresiranim dionicima na području obnovljivih izvora energije. Naime, tematska mreža želi čuti mišljenje građana o njihovoj zainteresiranosti za razvoj, investiranje i korištenje obnovljivih izvora energije, prije svega solarnih elektrana. Pri tome se tematska mreža JEDRO fokusira na djelovanje energetskih zadruga kao vrlo značajnih aktera energetske tranzicije u Hrvatskoj. Cilj fokus grupa koje provodimo je opis načina i učinaka djelovanja energetskih zadruga u Hrvatskoj te razvoja preporuka za unaprjeđenje regulatornog, strateškog i institucionalnog okvira za njihovo što uspješnije djelovanje. Stoga se fokus grupe provode na onim lokacijama na kojima su energetske zadruge najaktivnije, a to su prije svega Cres, Korčula i Križevci.