Upravljanje vodnim uslugama u Hrvatskoj: analiza reforme uslužnih vodnih područja

Projekt JEDRO analizira upravljanje vodnim uslugama u Hrvatskoj, pri čemu se fokusira na različite mehanizme kojima se upravlja, a koji diktiraju cijenu i kvalitetu vodnih usluga. Kako se kao društvo nalazimo u kontekstualno izuzetno relevantnom trenutku za vodne usluge, tematska mreža JEDRO se odlučila fokusirati na analizu Uredbe o uslužnim vodnim područjima koja je donesena 30. prosinca 2021. godine, a koja definira 41. uslužno vodno područje. Budući da je navedena Uredba izazvala nezadovoljstvo velikog dijela jedinica lokalne samouprave, a posljedično i pisanje ustavne tužbe, projekt JEDRO je odlučio provesti terensko istraživanje po čitavoj Hrvatskoj kako bi otkrio konkretne probleme koje Uredba donosi, način na koji je ona formulirana i donesena te potencijalne prepreke prilikom njezine implementacije.

Kako bi se adekvatno moglo odgovoriti na postavljena istraživačka pitanja, projekt JEDRO je oformio poseban tim unutar tematske mreže, čiji je zadatak bio stvaranje istraživačkog okvira za analizu. Istraživački okvir je rezultirao provedbom fokus grupom sa svim lokalno relevantnim akterima; vodno-komunalnim poduzećima i lokalnim kreatorima javnih politika. Sama provedba fokus grupa podijeljena je u dvije faze – proljetnu i jesensku. U proljetnoj fazi provedeno je 11 fokus grupa na različitim lokacijama (Cres, Jastrebarsko, Knin, Makarska, Karlovac, Pula, Dubrovnik, Virovitica…) sa preko 50 sudionika.

Preliminarni rezultati ukazuju na manjak koordinacije i savjetovanja tijela javne vlasti državne razine sa tijelima javne vlasti lokalnih razina prilikom formulacije Uredbe (nedostatak bottom-up pristupa javnih politika), što je rezultirao neadekvatnim postavljanjem kriterija i ciljeva okrupnjavanja u 41. uslužno vodno područje te otežanom implementacijom zadanih ciljeva. Ipak, valja naglasiti kako su ovo preliminarni rezultati. Konačni rezultati bit će poznati nakon provedbe jesenskog dijela fokus grupa i detaljne kvalitativne analize svih dobivenih podataka.