Ustavni sud protiv prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o vodnim uslugama

Ustavni sud Republike Hrvatske je, uz dva izdvojena mišljenja, odbacio prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o vodnim uslugama kojega je predložilo čak 32 predlagatelja, od kojih su većina jedinice lokalne samouprave te vodna komunalna poduzeća. Podsjetimo, predlagatelji su tijekom protekle godine pokrenuli dvije ustavne tužbe, pri čemu se jedna tiče Zakona o vodnim uslugama, a druga Uredbe o uslužnim područjima koja definira 41. uslužno vodno područje. Velik broj lokalnih vlasti reagirao je netom nakon Vladinog donošenja Uredbe, osporavajući kriterije i načine formiranja uslužnih područja, pri čemu smatraju kako je Uredba de facto neprovediva i nepravedna po nizu čimbenika, kao što je pitanje vlasništva nad infrastrukturom te pitanja odlučivanja u novoformiranim uslužnim područjima. Provođenjem i analizom fokus grupa sa jedinicama lokalne samouprave i vodnim komunalnim poduzećima tematska mreža JEDRO došla je do istih zaključaka.

Ustavni je sud 29. ožujka 2022. godine privremeno obustavio izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju te Uredbe do donošenja odluke o njezinoj suglasnosti s Ustavom i zakonom. Sadašnjom odlukom Ustavni je sud potvrdio da je sporni Zakon o vodnim uslugama u skladu sa Ustavom, dok je spornu Uredbu izdvojio u zaseban predmet o kojemu bi uskoro trebao donijeti odluku. Lokalne vlasti su, dakako, nezadovoljne presudom Ustavnog suda te se nadaju da će presuda u slučaju Uredbe o uslužnim vodnim područjima ipak biti nešto drugačija.