Ustavni sud ukida Uredbu o uslužnim područjima

Ustavni je sud svojim rješenjima od 8. lipnja 2021. i 20. prosinca 2022. godine odbacio prijedlog predlagatelja (JLS, vodnih komunalnih poduzeća i udruga civilnog društva) za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o vodnim uslugama te je, kako smo i najavili u proteklim objavama, izdvojio spornu Uredbu o uslužnim područjima u zaseban predmet o kojemu se treba očitovati u narednom razdoblju. Stoga je Ustavni sud na sjednici održanoj 7. veljače 2023. godine donio odluku kojom se ukida Uredba o uslužnim područjima koja će, radi neprihvatljive pravne praznine, biti na snazi do 15. srpnja 2023. godine.

Podsjetimo, Ustavni sud je 29. ožujka 2022. pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom navedene Uredbe te je privremeno obustavio izvršenje svih općih i pojedinačnim akata i radnji koje se poduzimaju na temelju Uredbe. Naime, Uredbom je uspostavljeno 41. uslužno područje te su određene njihove granice i društva preuzimatelja.

Predlagatelji su osporavali Uredbu na formalnoj i materijalnopravnoj naravi.

Formalna narav tiče se načina provođenja postupka e-savjetovanja, odnosno Vladinog neobjavljivanja izvješća s e-savjetovanja prije stupanja Uredbe na snagu, što de facto onemogućava bilo koji vid savjetovanja i sudjelovanja zainteresirane javnosti u procesu donošenja Uredbe i formiranja uslužnih područja. Ustavni sud zaključuje kako je Vlada svjesno čekala protek roka za objavu izvješća o provedenom e-savjetovanju, što se nikako ne može smatrati dobrom praksom i postupanjem u skladu sa svrhom savjetovanja.

Materijalnopravna narav tiče se nesuglasnosti Uredbe sa kriterijima koji su propisani Zakonom o vodnim uslugama. Naime, Uredbom donesena uslužna područja trebala su biti uspostavljena na način da se osigura povrat troškova od vodnih usluga, da se uspostavi javni isporučitelj vodnih usluga sposoban za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju na način određen ZoVU-om te da se održi poslovna samoodrživost, financijska stabilnost i visoki stupanj učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga. Ustavni sud je utvrdio da Vlada nije navela nikakve razloge niti obrazložila jesu li uspostavom uslužnih područja i društva preuzimatelja, formiranih na način propisan Uredbom, ispunjeni maloprije navedeni kriteriji.

U tijeku je formiranje reakcija lokalnih vlasti i vodnih komunalnih poduzeća na ovu odluku Ustavnog suda koja će, s obzirom na veliku zainteresiranost jedinica lokalne samouprave, značajno odjeknuti u javnosti.

Detaljni sažetak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske možete pronaći na linku: Sažetak odluke Ustavnog suda o Uredbi o uslužnim područjima