Veliki partnerski projekt JEDRO istražit će javne politike vezane uz obnovljive izvore energije

Europska energetska tržišta trenutno se oslanjaju na velike elektrane za proizvodnju većine energije koja se koristi u svakodnevnom životu. Ovaj centralizirani energetski sustav ima visoku ovisnost o vanjskim dobavljačima, uvozu plina, nafte i ugljena. Kao odgovor na to, uvođenjem plana REPowerEU razvio se sveobuhvatan paket mjera za uštedu i proizvodnju čiste energije, uz diverzifikaciju europske opskrbe energijom prema ambicioznom cilju od 45% udjela obnovljive energije do 2030. godine. Ovaj paket mjera u značajnoj mjeri oslanja se na koncept građanske energije odnosno na koprodukciju električne energije.

Kao što je navedeno u normativnom paketu „Čista energija za sve Europljane” (Vijeće EU, 2019),
izmjene i dopune Uredbe o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora i Uredbe o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije pružaju prilike i smjernice energetskim zajednicama za sudjelovanje u prijelazu na ekonomiju čiste energije.

Naš je cilj kroz rad ove mreže istražiti osnovne elemente pojmova građanske energije te kroz analizu njihovih praksi ispitati glavne prepreke za njihovo šire korištenje. U odnosu na implementaciju instituta građanske energije u Hrvatskoj nastojat ćemo ponuditi rješenja kako bi ona bila što uspješnija.